தமிழின் முதல் வலைப்பதிவு......

எது தமிழின் முதல் வலைப்பதிவு?

தமிழில் பதியப்பட்ட முதல் பதிவின் சுத்தியை தமிழ்மணத்தை சுத்திச்சுத்தி தேடிப்பார்த்தேன், தகவலே இல்லை.

யாராவது அதன் சுட்டியை தரவியலுமா?

நன்றி,
வணக்கத்துடன்....

3மறுமொழிகள்:

Blogger Muse (# 5279076) மொழிந்தது...

கல்தோன்றி, மண்தோன்றா காலத்தே முன்தோன்றிய மூத்த பதிவைத் தேடுகிறீர்கள் போலிருக்கிறது. தேடுங்கள். தேடுங்கள்.

Thursday, August 03, 2006 9:47:00 PM  
Blogger கொண்டோடி மொழிந்தது...

நவன் பகவதியின் வலைப்பதிவு என்று வாசித்த ஞாபகம்.
இதுபற்றி வெங்கட்ரமணி (இவரும் மிகமூத்த வலைப்பதிவாளர்) எழுதியிருந்தார். 2003 ஆம் ஆண்டு தமிழின் வலைப்பதிவுகள் தொடங்கின என்பது மட்டும் தெரியும்.

Saturday, August 05, 2006 6:56:00 AM  
Blogger வணக்கத்துடன் மொழிந்தது...

கொண்டோடி அவர்களே,
நவன் பகவதி அல்லது வெங்கட்ரமணியின் வலைப்பதிவின் சுட்டியோ தரவியலுமா?

தந்துதவீர்களாயின் 'கொண்டோடி' -ஐ கொண்டாடி விடுவோம். :)

வணக்கத்துடன்.

Saturday, August 05, 2006 7:04:00 AM  

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு