முஸ்லீம்கள் நலன் முன்னிட்டு புலிகள் போர் நிறுத்தம்.

அகதிகளாக மூதூரைவிட்டு வெளியேறிய முஸ்லீம் தமிழர்களை முன்னிட்டு, விடுதலை புலிகள் போர் நிறுத்தம், தங்கள் பழைய நிலைக்கு திரும்ப ஒத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
சிங்கள இராணுவமும் இதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது (வேறு வழி)
தகவல் மூலம்: http://thatstamil.oneindia.in/news/2006/08/05/ltte.html

இது உண்மையாயின், சமீப காலத்தில் நடந்த வியக்கத்தக்க 'இராஜியநகர்வு' இதுவென்றே நினைக்கிறேன்.

நிச்சயமானதும் மேலும் எழுதுகிறேன்.

Kudos to LTTE :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

3மறுமொழிகள்:

Blogger வணக்கத்துடன் மொழிந்தது...

testing.....

Saturday, August 05, 2006 6:15:00 AM  
Blogger வணக்கத்துடன் மொழிந்தது...

தமிழ் மணம் அறிய வேண்டி...

Saturday, August 05, 2006 6:22:00 AM  
Anonymous ஆஅசா மொழிந்தது...

னைனை.......

Saturday, August 05, 2006 6:30:00 AM  

Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு